Ernst Brunners Carolus Rex - en granskning

Home
Introduktion
Lilla kungen : 7-55
Den smorde : 56-103
Rustningar : 104-129
Seland : 130-143
Narva : 144-193
Duna : 194-208
Warschau : 209-236
Kliszow : 237-248
Krakow : 249-257
Thorn : 258-287
Volafaltet : 288-305
Lemberg : 306-317
Massakreringar 1704 : 318-325
Ravitz : 326-336
Grodno : 337-349
Massakreringar 1706 : 350-357
Sachsen : 358-372
Kejsaren av Storskandinavien : 373-393
Uppbrottet 1707 : 394-408
Massakreringar_svalt : 409-425
Holowczyn : 426-438
Severien : 439-460
Veprik : 461-484
Massakreringar 1709 : 485-497
Pultava : 498-540
Saracenska heden : 541-564
Bender : 565-599
Prut : 600-617
Kalabaliken : 618-673
Demotika : 674-700
Stralsund : 701-729
Norska falttaget : 730-757
Lund : 758-782
Fredriksten : 783-807
Avslutande betraktelser

 

Kapitel 5 : Narva

 

"- Mitt mål med den här boken är att den blir läst, att den får människor att samlas i Kungsträdgården. Någon lägger ett rep runt halsen på statyn av Karl XII. Folk hjälps åt att dra ner den på backen och ge sig på belätet med hammare och släggor." (Ernst Brunner om den planerade nya boken. Intervju i Norrköpings Tidningar 6/11 2002)

"- Litteraturen kring Karl XII är rik men så förljugen att jag tappade hakan när jag började läsa." (Ernst Brunner i Hufvudstadsbladet 8/2 2003)

"Tänker du låta Karl XII ångra sina gärningar? - Nej. Han levde ju i tron att han var utvald och den nya Kristus." (Ernst Brunner i Hufvudstadsbladet 8/2 2003)

"Ernst Brunner har grävt fram sanningen om hjältekungen. I 300 år har mumien vilat i sarkofagen i Riddarholmskyrkan. Först nu vågar Ernst Brunner skaka liv i vår grymmaste kung.  - Karl XII själv hade älskat min bok, säger han." (Aftonbladet 24/7 2005)

"Frågan är snarare om svenskarna är redo för sanningen om hjältekungen efter 300 år. ­ Vi kräver att andra ska göra upp med sin historia men är inte mogna själva. Kanske vill vi ändå nå en historisk nollpunkt. Många läsare kommer först ruska på huvudet och sedan bli förtvivlade och inse att Brunner inte är ute i ogjort väder. Dessa fakta går inte att motbevisa, säger han." (Aftonbladet 24/7 2005)

"För att hitta den sanna Karl har han grottat ned sig i Riksarkivet, Krigsarkivet och Kungliga biblioteket. Jobbat mer som historiker än författare." (Aftonbladet 24/7 2005)

"Sedan har jag varit ohyggligt noggrann i min forskning – ingen ska kunna slå mig på fingrarna när det gäller fakta om Karl XII." (Ernst Brunner i Populär historia 2005:7)

"I sin bok berättar han äntligen sanningen om Karl XII - en kung med låg empati och opassande sätt, dumdristig och rutinbunden och som
troligen led av Aspergers syndrom. - Nu måste svensk historieskrivning revideras." (Ernst Brunner i Dagens Nyheter 5/9 2005)

"Den senaste boken ”Carolus Rex” är den tjugoandra. Det är en mastig sak på 808 sidor, som tog honom nio månader att skriva. Forskningen som ledde fram till boken tog honom tre år.
– Det finns några hyllmeter om Karl den tolfte om vi säger så. Jag har grävt i Riksarkivet, Krigsarkivet och Kungliga Biblioteket." (Ernst Brunner i Sörmlands nyheter 23/9 2005)

"I boken har Ernst Brunner gått tillbaka till ursprungskällor från människor i Karl den tolftes närhet.
– Det vi ska komma ihåg är att mycket av det som är skrivet om Karl den tolfte bygger på myter, eller har kontrollerats av Karl den tolfte själv. Jag har gått djupare och läst hemliga, personliga skrifter. Mina språkkunskaper har också gjort att jag har kunnat se vad som har skrivits om honom i Ryssland och Polen, vilket har givit mig en kontinental bild av Karl den tolfte." (Ernst Brunner i Sörmlands nyheter 23/9 2005)

"Det är viktigt att påpeka att mina källor är personer i Karl den tolftes samtid. Jag har bara utgått från vad källorna visar. Gillar man inte det ska man vara arg på källorna, inte Ernst Brunner." (Ernst Brunner i Sörmlands nyheter 23/9 2005)

"Det här är ju inga andrahandsuppgifter som jag jobbar med... Det är alltså inte senare forsknings slutsatser." (Ernst Brunner under seminariet Karl XII:s liv & död på Bok & bibliotek 29/9 2005)

"Naturligtvis har jag läst historikerna, men jag valde att också gå till deras källor. Ögonvittnena har varit allra viktigast. Jag skulle klara en doktorsdisputation på mina kunskaper." (Ernst Brunner i Borlänge tidning 1/11 2005)

"Han säger sig 'inte ha väntat sig ett så fånigt' inlägg i efterdebatten som det från historikern Peter Englund. - Han känner det väl som att han numera inte sitter lika säkert på tronen som den i Sverige som vet mest om Karl XII." (Ernst Brunner i Borlänge tidning 1/11 2005)

"Och e' de så att man upprörs över den bild som boken presenterar då skall man inte bli sur på Brunner, för då måste man bli sur på källorna. Jag har varit källorna trogen." (Ernst Brunner i SVT:s Debatt 29/11 2005)

"Man har skrivit tämligen uppdiktade reportage om hur jag skulle ha hotats av högerextrema grupper. Man har velat få det att framstå som att den här boken är så kontroversiell. Men de allra flesta har varit jättelyckliga när de har hört att jag har gjort det här. T. ex. Armémuseum som själva har hyst samma tankar och arrangerat utställningar där Karl XII uppvisats ungefär som i min bok. Jag har också fått positiva samtal och brev från historiker och historiskt intresserade människor." (Ernst Brunner i Månadens boknytt 2005:12)

"Det fanns mycket skrivet om Karl XII, men samtidigt ingenting alls, det skrivna var tillrättalagt. (Ernst Brunner i Hallandsposten 4/2 2006)

"Myter är svårast att ta död på. De som hyllar Karl XII inser nu att bilden av honom kommer att förändras genom min bok. Detta upprör dem, även om de ser att min bok håller för en vetenskaplig prövning. Just nu kan jag mest i landet om Karl XII och det är svårt för somliga att acceptera." (Ernst Brunner i Hallandsposten 4/2 2006).

"- Det finns mängder av dokument som ger en annan bild av Karl XII än den som vi svenskar är vana vid. Man undrar varför andra historiker har utelämnat dem, säger Ernst Brunner." (Gefle Dagblad 12/3 2006).

"Jag har använt samma källor som alla andra forskare men kanske hittat saker som de inte funnit eftersom jag kan läsa medeltidstyska. Även polska och ryska går bra, sa Ernst Brunner över en kopp kaffe." (Bärgslagsbladet 19/6 2006)

 

Värt att lägga märke till

 

För detta kapitel har Brunner uppenbart använt Margus Laidres bok Segern vid Narva, vilket på ett anmärkningsvärt sett har minskat tokigheterna i vissa avsnitt. Men tyvärr har den gode författaren inte lyckats hålla sig i skinnet fullt ut, i början av kapitlet märks den totalt bisarra historien om det ryska sändebudets fängslande. När det gäller komiska höjdpunkter kan man notera sidan 174 där 149 metallkanoner bärs förbi Karl XII inomhus, hr Brunner har nog inte betänkt att vissa av pjäserna vägde flera ton. På sidan 177 kommer Axel Sparre till armén och vill träffa stabsmedikus Skragge - som befann sig på andra sidan Östersjön. På sidan 171 kallar "Karl XII" tsaren för "Peter den store", också en verklig höjdare. Överstelöjtnant Brandts erövring av 1 000 "sädesloft" på sidan 185 är också obetalbar, i själva verket handlar det om ett baltiskt mått - "loof". På sidan 153 har Brunner tydligen tänkt sig att "delegera" patrasket, hur nu det skulle gå till. På sidan 148 finns ett utmärkt exempel på vad beroendet av Fryxell kan ställa till med, ett franskt diplomatbrev visar sig ge totalt felaktiga uppgifter. Det skulle väl knappast gå att åstadkomma mer faktamässiga tokerier ens om man verkligen försökte.

Bland de avsiktliga förvanskningarna märks brevet till Ulrika Eleonora på sid. 187-189, där hr Brunner har varit framme med sax, klisterburk och en smula fantasi för att nå önskad ordalydelse. På sidan 184-185 har vi ett annat fall, det som verkligen hände passar inte för Brunners syften och därför snurrar han källan 180 grader. En total soppa har det också blivit av flera olika Stenbocks-brev på sidan 175-176. I övrigt staplas tokigheterna på varandra, i slutet av kapitlet gör till och med "farfar" Gustav II Adolf comeback! På sidan 171 får vi dessutom ett "bevis" för att Karl XII var synsk, han kallar Rehnsköld greve trots att det dröjde ytterligare mer än 5 år innan denne blev greve. På sidan 173 visar Karl XII ännu ett prov på sin förmåga att se in i framtiden, Narvas kommendant kallas greve nästan två årtionden innan han verkligen blev det.

På sidan 193 finns ett utmärkt exempel på hur nära Brunner ligger Fryxell. På sidan 152 finns f.ö. ett utmärkt exempel på hur slarvigt Brunner har gått till verket, minsta titt på en karta skulle ha gjort det klart för honom att Kokenhusen inte ligger vid havet. Hur ska man ens kunna komma i närheten av en korrekt beskrivning om man inte har så grundläggande fakta klart för sig?

På sidan 175 finns sedan ett mycket belysande exempel på Brunners arbetsmetod. Jag kan rekommendera den intresserade att ta en titt på det i kommentaren angivna stället hos Fryxell och sedan jämföra med Brunners text, såväl i avseende på det sakliga innehållet och formuleringarna som i avseende på den skillnad det innebär att låta Karl XII föra ordet i stället för Anders Fryxell. På sidan 144 är det Frans G. Bengtsson som har stått för inspirationen, en person som ju absolut inte passar in på "Det är viktigt att påpeka att mina källor är personer i Karl den tolftes samtid."

 

Genomgången

 

Sidan 144: De pladdrande sändebuden. 

Det är naturligtvis småaktigt att anmärka på en så flödande prosa, men ett verk som ska bilda underlag för en revidering av svensk historieskrivning kan dessvärre inte ges några fribiljetter. Således tvivlar jag mycket starkt på att det avlades några eder på engelska, vi befinner oss i en tid då engelskan ännu inte var ett av de stora språken i sammanhang som dessa. I uppräkningen saknas ju dessutom ett engelskt sändebud, alltså än mindre chans för att någon skulle ha talat språket i fråga. För övrigt finns en mycket likartad scen i Frans G. Bengtssons Karl XII:s levnad:

Brunner (2005), s. 144 Bengtsson, Frans G., Karl XII:s levnad : till uttåget ur Sachsen. - Stockholm, 1935. - S. 125-126
Sändebuden från de kejserliga, franska, lüneburgska, brandenburgska hoven uppgick till en skränande, pladdrande, ljugande armé av mjuka ryggar med läckande märg vilka genast vid landstigningen ansatte mig värre än danskarna på Seland. De skrev på tyska, ljög på franska, försäkrade på latin, avlade eder på engelska,heliga löften med handen på Bibeln, sopade mitt golv med hattarna, skurade det med knäna, varnade gav råd, gratulerade, förespeglade, byggde hypoteser, var talträngda och skrek med cirklade sentenser negotiation, mediation, restitution, invation (sic) genom näsgången rakt ut i rummet så att slutligen mina hundar drog sig jamande undan i en vrå och lade tassen på huvudet. Ett fruktansvärt pladder brast ögonblickligen löst omkring honom, som när en samling oroliga mostrar välkomna en ung man som hållit sig borta för länge: från kejserliga, franska, brandenburgska, lüneburgska och andra sändebud, buteljerade i Helsingborg under den själländska kampanjen och nu överflödande av iver och talträngdhet rörande kejserliga medlingsförslag, franska medlingsförslag, franska och kejserliga teorier och önskemål angående spanska tronföljden, uppmaningar att gå mot August genom Brandenburg, varningar för att gå genom Brandenburg, varningar för att alls gå mot August, negotiationer, finanser, hypoteser, råd, gratulationer, förslag, förespeglingar och frågor: en fasansfull körsång av hög politik in statu nascendi, ett skrik utan like om allt mellan himmel och jord. Kungen värjde sig beslutsamt, ty mycken tid att spilla på allt detta fanns inte, inte heller någon egentlig lust; han hade redan fått en bestämd uppfattning om diplomater och deras angelägenheter och börjat inse att de hörde till en annan värld än hans. De skrevo och de pratade, de pratade och skrevo, och därmed var allt sagt om dem: någon halt, något innehåll, någon verklig mening fanns inte i alltsammans. Försäkringarna, förbindelserna och förbindligheterna, ederna, de heliga löftena, de höga underskrifterna..."

"De talade inte sanning, alla dessa herrar diplomater med sina rappa tungor och mjuka ryggar och golvsopande hattar och peruker..."

Man ser hur skildringen har varit i säck innan den kom i påse. Det målande uttryckssätten har helt tydligt sin förebild i Frans. G. Bengtssons redogörelse och den gode Frans G. var ju knappast en person i Karl XII:s omgivning (se Brunner-citaten ovan). Det är också intressant att Brunners målande skildring kommer precis i samma skede som Bengtssons, snarare än någon annanstans där en skönlitterär författare hade kunnat måla betydligt friare. Påfallande är t.ex. hur "sopade mitt golv med sina hattar" har sitt ursprung i Frans G. Bengtssons "golvsopande hattar".

F. F. Carlson anger att i Skåne befann sig kejserliga, franska, engelska, nederländska, lüneburgska och brandenburgska sändebuden, medan det danska var på väg dit från Stockholm. För detta, se Sveriges historia under konungarne af pfalziska huset VI, s. 383. Envoyén Robinson hade varit länge i Sverige och talade svenska.

Sidan 144: Den halvtokige furst Chilkow, som följt Karl XII i hasorna sedan landstigningen på Seland, avlägnas efter en audiens vid Lyngsjö herrgård.

Jag tror det finns några belägg för dennes tokighet eller ens att Karl XII skulle ha ansett honom tokig. Jag är dessutom skeptisk till förekomsten av en herrgård vid Lyngsjö, men kan förstås ha fel på den punkten.  Chilkow anlände till det svenska lägret på Själland den 20 augusti, se Karolinska förbundets årsbok 1942, s. 52. Landstigningen hade ägt rum redan den 25 juli, se t.ex. Adlerfelt s. 39 f.

Sidan 145: Kungen äter som soldaterna och sätter upp en minnestavla. 

Här förstår jag inte riktigt "uppgivande". Strax innan sägs att Karl XII drack vatten, åt fläsk och bönor. Det låter inte som någon direkt festmat. Ser man sedan på Grauers undersökningar av mathållningen finns det egentligen ingen anledning att anta att kungen i Karlshamn skulle ha hållit någon slags enkel diet. Den minnestavla som återges av Hilding Rosengren i del 1 av Karlshamns historia innehåller f.ö. ingen information om kungens kostvanor. För övrigt vistades Karl XII endast en kort tid i Karlshamn, han kom dit den 29 september och lämnade staden den 1 oktober.  

Sidan 146: Hertigen anländer med postjakt från Wismar.  

Enligt Samuel E. Brings förord till Karl XII:s krigsföretag hade hertigen kommit från Stralsund med postjakt och landstigit vid Trelleborg, varifrån han sedan skyndat till Karlshamn. Postjakterna gick dock normalt till Ystad, men måhända är Trelleborg likväl riktigt.  

Sidan 146: Efterforskningar visar att det ryska sändebudet hållits kvar i landet av ogynnsamma vindar.

I Chilkows instruktion ingick att han skulle bege sig till Stockholm och kvarstanna där som resident vid svenska hovet i avvaktan på en större ambassads ankomst. Någon avsikt att lämna Sverige hade Chilkow i detta läge alltså inte. För detta, se bl.a. Almquists artikel i KFÅ 1942 (se nästa not).

Sidan 146: Det ryska sändebudet upphinns, fängslas och forslas tillbaka på fångkärra.  

I artikeln Ryska fångar i Sverige och svenska i Ryssland 1700-1709 redogör Helge Almquist för Chilkovs öde. Chilkov kom, efter sitt besök hos Karl XII, till Stockholm den 19 september. Då var Karl XII i Kristianstad och hade ännu inte fått nyheten om det ryska fredsbrottet. Till Stockholm kom budet den 21 september. Den 24 och 25 september överlade rådet om vad som borde göras och den 26 tillskrevs Karl XII för instruktioner. Under tiden beordrades Chilkov att hålla sig i sitt hus. När Karl XII fick beskedet om det ryska fredsbrottet sände han order till Stockholm om att Chilkov skulle arresteras, ett brev som framkom den 10 oktober. Då belades Chilkov med husarrest, precis som skett med Knipercrona i Moskva. Vid det laget var Karl XII redan på andra sidan Östersjön och kunde alltså inte beskåda Chilkov.  

Historien om den bakbundne fursten på fångkärran är alltså helt och hållet uppdiktad.  

Sidan 147: Adlerfelt som propagandist. 

Naturligtvis sysslade svenska högkvarteret med politisk propagandaverksamhet, men det var de verkligen inte ensamma om - vare sig förr eller senare. Adlerfelts arbete synes dock från början, om man ska tro Samuel E. Bring, varit mer inriktat på det historiska. Att Karl XII godkänt och intresserat sig för Adlerfelts arbete är givet och kungen har uppenbart tillsett att Adlerfelt fått god tillgång till rapporter av olika slag. Sedermera, under uppehållet i Sachsen, översattes de delar som då var färdiga till ryska och utgavs anonymt under titeln Warhaffter Entwurf. Den verkliga löpande propagandaverksamheten låg dock på helt andra händer, hos män som t.ex. Olof Hermelin.  

Sidan 147: Historierna om Bråvalla hed, drömmar om tjocka män etc.  

Hela rasket ur Fryxell (1956) del 21, s. 107. Det finns förstås inga belägg för att Karl XII skulle ha känt till alla dessa sägner och än mindre för att han skulle ha grubblat på dem.  

Sidan 147-148: Piper vill ställa in expeditionen till Livland.  

Hämtat ur Fryxell (1856), del 21, s. 108. F. F. Carlson förlägger händelsen till Kristianstad och båda har Polus i Pipers roll. Om man tittar på vilken politik Kanslikollegium hade förespråkat så var denna inledningsvis riktad mot ett större engagemang i Livland. Man hade, som Jonasson, visat under april, maj, juni och början av juli ständigt hävdat att Livland borde prioriteras på Holsteins bekostnad. I fallet Holstein var Sverige ju nämligen endast garant och ju större framgångar Danmark skördade gentemot hertigen desto mer oro skulle det väcka bland andra makter med intressen i området. I fallet Livland skulle framgångar för August tvärtemot leda till att fler fiender ville ha en del av kakan. I september, efter avgörandet i väster, hade Kanslikollegium delvis svängt. Då ville man istället ha snara fredsförhandlingar med August, en uppfattning som blev än markerad efter att det ryska angreppet blivit känt.  

Mellan Karl XII och Kanslikollegium fanns en djup spricka. Kungen hade ett stort förtroende för den svenska militära kapaciteten och ansåg att alla fordringar på hjälp från andra makter skulle utgå från dessa nationers fördragsmässiga skyldigheter. Kanslikollegium såg betydligt mörkare på situationen och ansåg egentligen hela tiden att det viktigaste var att snabbt skaffa fred och att man vid hänvändelser till främmande makter borde betona Sveriges utsatta position. Vem som hade mest rätt är förstås vanskligt att avgöra, men det är kanske ändå begripligt att Karl XII efter framgången på Själland och segern vid Narva inte såg någon uppenbar anledning till att ingå på de fredsförslag som framlades. Man bör nog också komma ihåg att kungen sannolikt hade impregnerats med en djup skepsis mot tsaren och August II genom de föregående årens upprepade vänskapsförsäkringar - gick det helt enkelt att lita på att en ev. snabb fred skulle bli bestående? 

Sidan 148: Kungen sänder på Pipers inrådan hertigen av Holstein till Stockholm.  

Detta är en uppgift från Fryxell (1856), del 21, s. 109. Det hela säges härröra från ett danskt diplomatbrev av den 9 januari 1701, alltså ungefär tre månader senare. En grumlig källa, inte minst mot bakgrund av de spänningar som fanns mellan Holstein och Danmark. Istället torde det förhålla sig så att Karl XII fortfarande umgicks med tanken på ett angrepp mot Sachsen, utfört av de svenska trupper som fanns i Tyskland. 29/9 1700 sattes hertigen i spetsen för det företaget och han avreste ett par dagar senare till Stockholm, se Jonasson, G., Karl XII och hans rådgivare, s. 184 f.  

Sidan 148: Flottan avseglar 9/10 1700.  

Skedde i verkligheten 1/10 1700, se bl.a. Jonasson s. 187.  

Sidan 148: Hertigen söker hämnas genom att se till att kungen hamnar på Anckarstiernas fartyg. Kungen bryr sig inte, men Wachtmeister känner sig åsidosatt.  

Detta är ganska typiskt för vad som händer när Brunner alltför starkt litar på Fryxell. I verkligheten förhöll det sig helt annorlunda. Hertigen kom i slutet av september till Karlshamn i ett läge då nästan allt var klart för överfart. Kungen själv kom dit den 29 september. Beslutet om vilka fartyg som skulle ingå i transporten hade naturligtvis fattats långt tidigare, utrustning och bemanning var ett tidsödande projekt. Att kungen skulle göra resan på Västmanland hade varit klart sedan 19/9 1700, se Grauers uppsats De militära transporterna över Östersjön under stora nordiska krigets första skede 1700-1708, s. 25, och det berodde på att fartyget hade en vacker kajuta och välproportionerade hytter. Att amiral Anckarstierna skulle föra befälet informerades flottans ledning om i ett brev från Karl XII daterat 18/9 1700, se Amiralitetskollegiets historia, del II, s. 128, not 21. Amiralgeneralen deltog alltså inte alls i transporten.

Fryxells version saknar följaktligen helt grund. Var kommer då Fryxells uppgifter ifrån? Jo, från ett annat danskt diplomatbrev, daterat 2/1 1701. Detta torde belysa hur opålitliga sådana rapporter kan vara och det finns alltså goda skäl att tvivla på historien om Piper och hertigens Stockholmsresa (sidan 148).  

Det här visar också den ytlighet med vilken Brunner närmat sig ämnet. Han hade utan större möda kunnat skaffa korrekta uppgifter, men har istället fastnat för Fryxells på rykten baserade version. Förmodligen delvis därför att den versionen bättre passar Brunners syften, men den typen av överväganden kan man inte göra om ambitionen är att "revidera" svensk historieskrivning. I varje fall inte om man med "revision" avser en utveckling mot en högre grad av objektiv sanning.  

Sidan 149: Trots Narvas svåra utsatthet ville Karl XII först förjaga sachsarna från Riga.  

I verkligheten torde Karl XII vid ankomsten till Pernau ha haft ganska oklar uppfattning om läget. Först vid besöket hos general Wellingk 11/10 har kungen dragit slutsatsen att Narva var mer illa ansatt än Riga. Enligt Laidres bok Segern vid Narva, s. 126, var det först i Pernau som Karl XII fick veta att Narva var belägrat.  

Sidan 149: Den 3 oktober siktades kurländska vallen.  

På sidan 148 avseglade flottan 9/10.  

Sidan 150: Svea rikes eländeshåla. 

En liten illustration av hur nära Laidres skildring Brunner ligger:  

Laidre, M., Segern vid Narva. - Stockholm, 1996. - S. 125

Brunner (2005), s 150.

Särskilt dragonenheterna hade drabbats svårt av stormen. Bara kapten Creutz hade blivit av med sex vackra hästar.

Dragonenheterna hade drabbats hårt av stormen. Kapten Creutz hade förlorat sex av sina vackra hästar…

eller

Laidre (1996), s. 126. Brunner (2005), s. 150.

Med tanke på de knappa förhållandena fick viktiga personer dela rum antingen de ville eller ej.

Förhållandena var så knappa att många viktiga personer tvangs dela rum…

Sidan 150: Kungen önskar själv slakta en oxe och sätts därför med hovfolket på en färja.  

Det var en helt ny version. Nordberg förlägger incidenten till landstigningen i Pernau, andra uppgifter talar om att det hela ska ha inträffat några dagar därefter. Oxen är nog däremot helt ny. 

Sidan 151: Kungen måste alltmer ifrågasätta Polus.  

Nu var ju Karl XII inte sådan att han omgav sig med en drös ja-sägare och rensade ut resten. Inom fältkansliet fanns det åtskilliga som inte delade Karl XII:s ståndpunkt i den polska frågan eller hade andra åsikter i avseende på krigföringen. Det samma gällde för kansliet i Stockholm. Men Karl XII behöll dem likväl på deras poster.  

Sidan 151: Polus låser sig ute med ett slaganfall.

På Karl XII:s tid talade man om "slag". "Slaganfall" är en senare term, i SAOB ges ett exempel från 1838.

Sidan 152: Tsaren dricker Karl XII:s skål i näsblod.  

Tillåter mig tvivla på den uppgiften. Jag kan inte ens hos Fryxell hitta något liknande. "Bommert" ska väl antagligen vara Gummert. 

Historien återges av Grimberg, som säger att det var en av tsarens generaler som drack tsarens skål i det svenska näsblodet, se Grimberg, Carl, Svenska folkets underbara öden. D. 4. - Stockholm, 1926. - S. 535

Sidan 152: Gustav Rhensköld 

Själv skrev han sig Carl G., se t.ex. Jan von Konows biografi. 

Sidan 152: Karl XII ger Wellingk en örfil. 

Naturligtvis är detta ett fullständigt påhitt. Karl XII var en man som höll en omvittnat hård kontroll över sina känslor, i synnerhet i sitt personliga uppförande efter att kriget startat. Vredesutbrott lyser med sin totala frånvaro i samtida dagböcker och brev. 

Sidan 152: Kokenhusen, en bit ut vid havet, har tvingats kapitulera.

Kokenhusen (l. Koknese) ligger i verkligheten 84 kilometer sydost Riga, vid floden Düna. Till havet är det från Kokenhusen nästan exakt 10 mil.

Sidan 153: Brevet till Horn. 

"Delegera" patrasket tänkte kungen inte göra. Däremot planerade han att "delogera" det, d.v.s. tvinga ryssarna att byta logement.  

Sidan 153: Den rapande de la Gardie. 

Lär vara svårbelagt, om man så säger... 

Sidan 153-154: Kungen finner Reval vara en motbjudande plats.  

Laidre säger att detta var de svenska militärernas mening (s. 136). Måhända var det även kungens uppfattning, men om det vet vi föga. Att kungen skulle återlämnat nycklarna som ett ett uttryck av missnöje motsäges för övrigt direkt av stadens rådsprotokoll, att döma av Stefan Hartmanns Reval im Nordischen Krieg, s. 5. Där sägs att erbjudandet blev "vom König gnädig zurückgewiesen." 

Sidan 154: Kungen ligger på provinsfanan.  

Givetvis ett rent påhitt. Främmande fanor var värdefulla troféer och användes därför inte som liggunderlag.  

Sidan 157: Historien om kvinnorna som sprängts av ryska soldater genom att få krutpåsar placerade i skötet. 

Det var alltså det här som slogs upp stort under Brunners PR-kampanj. Norska Verdens Gang uppfattade naturligtvis uppgiften som avseende Karl XII. Något klargörande från Brunners sida kom inte förrän efter flera veckor, på en direkt fråga i Studio 24. Boken ska handla om Karl XII (även om bokens Karl XII har små likheter med den verklige), men PR-kampanjen gavs en rejäl puff genom att det drogs fram något som inte hade det minsta med Karl XII att göra... För övrigt kallar Laidre de här historierna för "halvt sanna, halvt påhittade".  

Sidan 157: Karl XII super till.  

Enligt Grauers bestod nattdrickan vanligen av 1/4 kanna rhenvin och 1 kanna öl. Att kungen den aktuella kvällen inte orkade dricka mer berodde kanske på att han helt enkelt inte hade mer att dricka. I moderna rymdmått motsvarar ovanstående ca 6,5 deciliter vin och 2,5 liter öl. Rent konkret så är mycket litet känt om utspisningen under marschen mellan Reval och Narva och enligt Laidre var allt så förött att högkvarteret inrymdes i ett nedbrunnet kapell. Stiernhöök förlägger högkvarteret till kyrkbyn.

Brunners scen är alltså inte rasande trovärdig.  

Sidan 157: Kungen beskådar förödelsen i Maholms kyrka.  

Förödelsescenen är hämtad från Olof Stiernhööks dagbok och berättar alltså om Stiernhööks egna upplevelser.  

Sidan 158: Ryssarna hade tre gånger försökt storma Ivangorod, "som låg i vattnet".

Ivangorod låg (och ligger) på andra sidan Narvaån och inte "i vattnet".

Sidan 159: Kapten Lang från Sollerön ligger död. 

Låter lite egendomligt, de båda majorerna som anfört den svenska styrkan tillhörde Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente resp. Estniska adelsfanan.  

Sidan 159: Några män har steglats för att slagit ned byfogden. 

Det skulle man förstås gärna vilja veta källan till. Stegling var ju en avancerad form av dödsstraff, som rimligen inte dömdes ut enbart för misshandel. Gissningsvis kommer uppgiften ur Stiernhööks dagbok, som för den 31 oktober innehåller uppgiften att några ryssar låg på stegel för att de slagit ihjäl en fogde och tagit hans pengar. Förstås en helt annan sak och på en helt annan plats.  

Sidan 159-162: Förspelet till slaget vid Narva. 

Här är beroendet av Laidre väldigt tydligt. Beskrivningen är i allmänhet saklig och sansad.  

Sidan 160: Ryssarna lämnar kvar en hop furage.  

Normalt sett skulle detta inte vara mycket att reagera för. Men det är intressant att Brunner uttrycker sig så här:  ”En hop fourage kvarlämnades”, medan Adlerfelt skriver: ” och lämnade een hoop fouragerare uti sticket”.  

Sidan 160: Överstelöjtnant Palmquist besätter passet med livgardesbataljonen. 

Som Livgardet var ca 1 500 man starkt, se Kungl. Svea Livgardes historia IV, s. 372, bestod det av flera bataljoner. I slaget vid Narva var det indelat i 6 bataljoner, vardera om tre kompanier, se Kungl. Svea Livgardes historia IV, s. 375 

Sidan 160: Det hålls gudstjänst och bonden Rabe tackas.  

Ordvalet visar ett tydligt beroende av Fryxell. Man märker t.ex. hur både Brunner och Fryxell skriver använder stort ”G” i gudstjänst: 

Brunner (2005), s. 160

Fryxell (1856), del 21, s. 113

Av fienden märktes dock inget varför Gudstjänst hölls och tacksägelse för den lycka jag haft. Bonden Rabe gav jag för vägledningen ett årligt livstidsunderhåll

Den 18 om morgonen tågade Karl utan hinder genom passet, höll derefter Gudstjenst och tacksägelse för den lycka, han haft, samt anslog till belöning åt bonden Rabe ett årligt lifstidsunderhåll

Sidan 162: Kungen hotar general Ehrenschantz.  

Ehrenschantz var inte general, utan generalkvartermästarlöjtnant och överstelöjtnant. Något hotande lär heller inte ha ägt rum.  

Sidan 163: Kungen ger fältordet "mit Gottes Hilfe". 

En rätt typisk avvikelse från Laidre, som anger "med Guds hjälp". Men Brunners tes är ju att Karl XII var mer tysk än svensk. Uppgiften har han hämtat från Voltaire (1997), s. 99.

Sidan 163: Svenskarna uppskattar ryssarnas antal till 25 000.  

Här har nog Brunner missförstått Laidre. L. säger på s. 147 att ryssarna trodde att svenskarna var 25 000. Svenskarna, säger Laidre, uppskattade ryssarna till ca 60 000. Att de inte var så många är en annan sak.  

Sidan 163: Rehnskiöld begär tillbaka sin kikare med en åtbörd som visar att han ansåg Karl XII vara en 18 år gammal dumbom. 

Här skulle man förstås gärna vilja se ett belägg... 

Sidan 165-167: Den ängslige Karl XII omges av en mobil skyddsmur.  

Om man för ett ögonblick antar att Brunners skildring är korrekt, d.v.s. att Karl XII på slagfälten förflyttade sig omgiven av en levande, kvadratisk skyddsmur dyker en del problem upp. Det första finns på sidan 166, där kungen skyndar mot en plats där skotten faller som tätast. Under det att han gör detta rider han ner sig i ett moras och hovstallmästaren Hård måste kalla på hjälp. Hjälpen kommer också, men inte från skyddsmuren utan från två finska soldater som Hård lyckas hitta i närheten. Här rider Karl XII alltså mot en plats där striden står intensiv, men skyddsmuren är borta när den rimligen skulle behövas som bäst. Kungen är alltså i det här läget på väg mot den vagnskans som ryssarna i alla hast organiserat nära Kampersholmsbron, längst i norr. Efter missödet tar kungen en ny värja och en ny häst av en "gardeskarl", enligt Brunner. Nu var ju dock Livgardet ett fotregemente, som dessutom stod på högra flygeln nere i söder.  

Enligt Brunner kommer Karl XII sedan fram till området nära vagnborgen och där stupar så hans häst för en kanonkula. Uppenbarligen finns alltså inte heller här någon mänsklig skyddsmur, trots att den uppenbarligen hade haft en funktion att fylla om man ska tro skildringen i övrigt. Enligt Brunner tar kungen då en ny häst från kapten Giertta. Strängt taget fanns det nog ingen sådan kapten, Fryxell nöjer sig också med att tala om en officer vid namn Hierta.  

Sedan håller då Karl XII en utgjutelse över ryssarna och konstaterar att de inte var "tänkande människor" utan hade framkrälat ur det "ruttna slaviska folkägget". De var vidare "slaver och slav betyder träl" och "djur". I väntan på konkreta belägg för dessa kungliga tankar framkastar jag den förmodan att hr Brunner här möjligen har låtit förleda sig av sina för en tid sedan så ofta nyttjade jämförelser mellan Karl XII och en viss tysktalande 1900-talspotentat. Särskilt likt den historiske Karl XII låter det i alla fall inte.

Sedan ger sig kungen då iväg längs stranden på egen hand, i sällskap endast av Hård och "livgardet av vilka huvuddelen dock stupat". Nu var ju livgardet fortfarande ett fotregemente och ska det avse drabanterna så hade de 12 stupade under slaget, av ungefär 140 man. Så den varianten fungerar inte heller. 

Sidan 169: Posse sätts att vakta vagnskansen med två livbataljoner.

Det ska nog vara "Livgardesbataljoner".

Sidan 169: Kungen äter "njurar av kalvstek" och gör sina behov vid matbordet. 

I sin artikel Med Karl XII i fält under de första krigsåren behandlar Sven Grauers utspisningen efter slaget. Den var för kungen och hans fälthovstat 1 slaktad oxe, 20 får, 4 harar och 4 höns. Alltså ont om kalvar. Behoven vid matbordet får nog sättas på kontot "konstnärlig frihet". 

Sidan 170: Kungen låter bondlurken Weide löpa.  

Uppgiften från Fryxell, som dock låter kungen säga "låt de bondlurkarne löpa" som svar på synpunkten att man borde ta hela Weides avdelning tillfånga. Någon källa anges inte.  Dock fick i verkligheten Weide inte löpa, utan stannade i fångenskap till sin utväxling 1710.

Sidan 170: De Croy ser föraktfullt på Karl XII.  

Tja, De Croys armé hade just lidit ett totalt nederlag, ett nederlag som skulle ge eko runt Europa. Vad var det hos segerherren som de Croy föraktade? 

Sidan 171: Fångarna skymfas genom att man plockar av dem pälsar och mössor samt sticker knölpåkar i händerna på dem.

Frans G. Bengtsson nämner förvisso käppar, vilket väl låter mer sannolikt än knölpåkar. Hur skaffade man i hast fram tusentals knölpåkar? Laidre nämner att en del druckna soldater överföll de ryssar som marscherade bland de sista och tog från dem kläderna samt att ryssarna passerade förbi Karl XII med blottade huvuden. Det senare är knappast att betrakta som skymf, snarare som ett tecken på underkastelse eller respekt.  

Sidan 171: 11 år gammal följde Artsjelou frivilligt Peter den store på dennes fälttåg mot oss.  

Om vi för ett ögonblick upprätthåller fiktionen att det faktiskt är den historiske Karl XII som berättar så skulle han knappast ha kallat tsaren för "Peter den store". För det andra så var den här nämnde "Artsjelou" född 1673 och hade kommit till Moskva 1684. Han var alltså inte 11 år när han följde tsaren på dennes fälttåg mot svenskarna.  Alexander Archilievitch Imeretinski, född 1673, var son till tsar Archili (1647-1713).

Sidan 171: "Artsjelou" räddas av greve Rehnsköld.

Är detta ett exempel på den synske Karl XII? Rehnskiöld blev greve först 1706, se Riddarhusets stamtavlor på CD-ROM. Uppgiften kommer från Voltaire, se dennes Carl XII:s historia. - Stockholm, 1997. - S. 103.

Sidan 172: En stor hop fångar ska överföras till Stockholm för att användas till åskådningsmaterial.  

För vad då, kan man undra? Att ta fångar var inget ovanligt i krigen på den här tiden. I det aktuella fallet kan det mycket väl vara så att man på svensk sida faktiskt bröt kapitulationsvillkoren och beslöt att behålla de högre officerarna i fångenskap. Man kunde ju inte ta hand om alla fångar, men att behålla befälet i fångenskap skulle naturligtvis sätta ned den ryska arméns stridsduglighet ett tag framöver. 

Sidan 172: Kungen funderar över hur stor hög det skulle gå att göra av alla liken.  

En källa för den funderingen lär vara svår att leta upp. Det skulle säkerligen gå lika bra att hävda att han funderade över hur man skulle kunna ta hand om alla de sårade. Vi vet helt enkelt inte. 

Sidan 173: Kungen får reda på att av hans 200 drabanter var 63 vid liv, men av dem var 40 sårade.  

I Karl XII på slagfältet, del 2, s. 353 redovisas Livdrabantkårens förluster i slaget. Det var 12 stupade och 26 sårade. Nu vet jag inte exakt hur många de var vid tillfället, men misstänker att 200 är en alldeles för hög siffra. Gissningsvis var de snarare ca 140-150. Hur som helst, Brunners siffror är felaktiga.  

Sidan 173: Piper får ett poetiskt utbrott.

Texten påminner om ett stycke ur ett av de många hyllningskväden som skrevs efter slaget. Jag råkade av en händelse stöta på det i ett regementshistoriskt verk - tror det var Västmanlands regementes historia av Torsten Holm. Dessvärre noterade jag inte den exakta referensen då jag var säker på att Brunner funnit fraserna i Axel Strindbergs Bondenöd och stormaktsdröm, men det ser inte ut som stycket citeras där.

Brunner (2005), s. 173 Holm, Torsten, Kungl. Västmanlands regementes historia. D. 4. - Stockholm, 1930. - S. 77 f.
" 'Och de fallna...', tillade han med en gest över fälten, 'såsom de gamla romarna beprydde sina vänners grifter med kronor, såsom persianerna befuktade sina vilorum med rosenvatten, så vet vi att de fallna sveasönernas äregrifter av Sverige alltid ska behedras av blomstrar och deras efterkommandes tårar, deras ben befuktas med kostelig balsam mot all ruttnande glömska." "Och såsom de gamle romare sine vänners grifter beprydde med Croner, eller japanerne beläggia de sinas grafställen med rosor, och persianerne de sinas hvilorum befuchta med rosenwatn: så weta vi fast mehra att dessa ähregrifter av Sveriges tre Croner altid behedras med pris, deras ähreminne städse blomstrar och deras efterlämnades tårar, genom stadig hedervärd ihogkommelse, deras ben såsom med kostelig balsam befuchta mot all rutnande glömsko."

Det hela kommer från en skrift med titeln De under kongl. may:tz eget högt commendo, wid den med Gudz hielp i manna minne oförlikelig ärhållna segren emot de trolöse ryssar, tå den trogne staden Narva lyckeligen undsattes, tappre swänskes döde och blesserades ähre-grifter och : ähre-sängiar, tryckt i Stockholm 1700.

Sidan 173: Kungen tas emot av "Greve av Rantzien, generalmajor, kommendant i Narva och överkommendant på alla fästningar i Ingermanland, Henning, Rudolf Horn". 

Det var sannerligen en egendomlig konstruktion. Först har vi då ett fall av "den synske Karl XII." Horn blev förvisso greve, men först 1719. Generalmajor blev Horn 25/11, alltså tre dagar efter Karl XII:s intåg. Överkommendantstiteln kom en knapp månad därefter, den 21 december. För detta, se Riddarhusets stamtavlor på CD-ROM.

Sidan 173: Horn talar pommerskt landsmål, kungens mors tyska.  

Jag har inte förstått varför Ulrika Eleonora d.ä. skulle ha talat pommerskt landsmål. Hennes far var kung i Danmark, hennes mor prinsessa av Braunschweig-Lüneburg. Varför skulle de talat pommerskt landsmål? 

Sidan 174: Kungen studerar krigsbytet inne på sitt rum. Förbi honom bärs 149 metallkanoner, 32 mörsare, 10 300 kanonkulor, 397 tunnor krut etc. 

Nja, jag tror faktiskt inte på det. Man bär inte 149 metallkanoner. Tittar man på konstruktionsdata för svenska 3-pundare som de redovisas i Kungl. Artilleriet : Karl XI:s och Karl XII:s tid, s. 73 så finner man att sådana eldrör vägde 460 kg. I den erövrade artilleriparken ingick så grova pjäser som 45-pundare, vilka förmodligen vägde i trakten av 5-6 ton. Jag är rätt säker på att svenskarna inte skuttade omkring med sådana kolosser i famnen.  

Sidan 174: Skattmästaren beräknar värdet av det erövrade till 3.600.000 livres.  

Något egendomlig myntenhet "skattmästaren" använde. Men om hr "skattmästaren" byter tillbaka till sitt rätta yrke, nämligen fransk diplomat, blir det mer logiskt. Uppgiften anförs av Fryxell (1902), 21, s. 115 och där hänvisas det till "Franska ministerbref, den 19 jan. 1701".  

Sidan 175: Kungen rättar Cederhielms siffror, i enlighet med Bibeln. 

Jag tror säkert att det svenska kansliet prånglade ut överdrivna siffror. Men under vilket krig har de officiella bulletinerna varit helt igenom opartiskt sakliga?  

Sidan 175: Den skrytsamme Karl XII dyker upp igen.  

Avsnittet är till ton och innehåll inte så mycket Karl XII som det är Anders Fryxell, som f.ö. också nämner skådepenningarna. För detta, se del 21 (1856), s. 130 f.

Detta är f.ö. ett mycket lärorikt exempel. Inspirationen från Fryxell är tydlig när det gäller innehållet, men om man tittar närmare på dennes skildring är tonen där en helt annan. Så heter det bl.a.:

"Största äran tillföll dock konungen sjelf. Man beundrade den skarpsinnighet, hwarmed han insåg vigten af att så fort som möjligt överraska ryssarna ; den själsnärvaro, hvarmed han begagnade varje tillfälle; det alldeles utomordentliga mod...- sedan mildheten... - slutligen blygsamheten."

Fryxell berättar som exempel på det sistnämnda att kungen i den för Stockholm avsedda segerbulletinen egenhändigt strök varje ord som kunde tolkas som beröm för honom själv eller "gäckeri" mot de besegrade. Alldeles oavsett om detta är korrekt eller ej så är det betecknande att Brunner använder Fryxell när det passar, till och med här, men sedan utesluter allt som inte passar. Här är det till och med så att "skarpsinnig", "modig" förekommer i Brunners text, men han låter Karl XII själv uttala dem. Vilket förstås innebär att Karl XII ger ett skrytsamt intryck.

Sidan 175: Guiscard blir mållös.

Brunner (2005), s. 175 Carlson, F. F., Sveriges historia under konungarne af pfalziska huset. D. 6. - Stockholm, 1881. - S. 421 (not 3)
"Bland inkomna brev upplästes för mig av Piper med komiska åtbörder en i Reval av greve de Guiscard författad gratulation.

Greven hade av affairen blivit så surprenerad att han på några dagar inte kunnat tala."

"Många vore de, som gifwit Carl den tolfte förlorad, då han gaf sig ut på tåget. De mottogo med högsta förvåning budskapet om segern.

 'Grefwe Guiscard har varit så surprenerad af denna affairen, att han hafver på några dagar icke kunnat tala.' Axel Sparres bref."

Man ser hur Brunner helt enkelt har övertagit Sparres uttryck, med minimala förändringar. Att språket är Sparres och inte Brunners framgår förstås inte någonstans.

Sidan 175: Karl XII granskar alla avgående brev.  

Nog för att Karl XII personligen engagerade sig djupt i allt som rörde armén, men att han skulle ha läst alla avgående brev är förstås en ren omöjlighet. Vi har här en armé på en 6-7 000 man. Om man eliminerar alla de meniga soldaterna, av vilka dock en del säkerligen sände brev hem då och då, så återstår säkert flera hundra officerare, kanslifolk, präster och annat skrivkunnigt folk. Kungen skulle helt enkelt inte ha hunnit med mycket annat än att läsa brev om han skulle ha försökt upprätthålla någon slags egenhändig brevöppningsbyrå. För att sysselsättningen skulle ha varit meningsfull hade han rimligen varit tvungen att föra någon slags bok över vem som skrivit vad och när, vilket skulle ha krävt än mer arbete. Nej, det här får vi nog förvisa till sagans värld.  

Sidan 175-176: Stenbock skriver på franska till sin hustru.  

Det gjorde han inte så sällan. Nu är dock det här citatet en märklig sammanfogning av åtminstone två olika brev, det ena på svenska och det andra på franska. Båda ingår i den av Carl Magnus Stenbock 1913 publicerade brevutgåvan, varför jag nedan ska försöka bena upp vad som tillhör vilket brev.  

Brunner (2005), s. 175-176 Kommentarer:

Högvälborna Generalmajorska, allra käraste lilla hustru

Ur brevet av den 28/11 (nr 207). Stenbock blev generalmajor 25/11.

Jag hoppas ryssen ej kommer så snart igen, varandes denna gången genom Guds försyn tämligen bränder.

Ur samma brev, men ungefär mitt i detsamma.

Knut Lewenhaupt et le marie de la Windischgrätz sont mort, enfin nous avon lieu de rendre grace au Ciel d’avoir battu l’ennemi, car assurement c’est Dieu seul qui l’a fait.

Ur senare delen av brevet från den 23/11 (nr 206)

Jag tog tillfånga hertig de Croy, två andra generaler, fem överstar och av bytet har jag ett artigt sängtäcke med mårdar fodrat, två silverkannor och bägare och något annat smått som jag skall sända hem.

Ur brev 207, senare delen. Dock är citatet inte ordagrant, mellan överstarna och sängtäcket saknas trettiotalet ord.

Till mitt ekipages förbättrande, en 1.000 riksdaler i penningar av den tagna krigskassan varav konungen tagit 60.000 daler.

Där här är ett hopkok ur brev 207:s senare del, tagit från två olika ställen.

Alla mina drängar sjuknar och hästarna kreperar av de svåra, utståndna strapatserna.

Något moderniserat, men från senare delen av brev 207.

Jag har ej mer än 200 man tjänstbara i mitt regemente.

Detta kommer inte från något av de nämnda breven, utan påminner mer om ordalagen i ett brev till Bengt Oxenstierna, daterat Lais 24/12 1700. Kan dock vara från ett senare brev till hustrun.

Vi står här i Narva för att vila upp våra trupper, men vete Gud hurudan mager julhelg de lär hålla.

Mycket likt brevet till Oxenstierna, minus ”här i Narva”. Är hämtat ur Karoliner, s. 94 och mycket riktigt ur ett brev till svärfadern.

Här är goda råd nödiga, men mod finnes och hjärta har vi alla i överflöd.

Inte ur något av de nämnda breven till hustrun. Ur något brev till Oxenstierna? Jo, det är därifrån, se Karoliner s. 94.

Blev i förrgår i helt nådiga termer av Hans Majestät, till recompense av min tapperhet och goda conduit, därigenom jag mig signalerat, gjord till generalmajor.

Ur inledningen till brev 207.

 Sidan 176: Cederhielm skriver ett brev som renderar honom den Herrens dom han förtjänar.

Låt oss granska hur denna Herrens dom drabbade Cederhielm. C. hade blivit registrator vid kansliets livländska kontor 19/4 1700. Han kom att ingå i fältkansliet och arbetade där under de kommande åren. Som Sven Olsson har visat i sin avhandling om Olof Hermelin kom Cederhielm att att fungera som den vid sidan av Hermelin viktigaste sekreteraren inom kansliets utrikesavdelning. För att ta bara ett exempel: i serien av utrikes koncept för perioden mars 1702-december 1705 har Cederhielm uppsatt 750 av ca 1 600. I serien Pipers koncept för januari 1702-december 1706 står Cederhielm för mer än 60 procent o.s.v. Under vistelsen i Sachsen 1706-07 fick han till och med utföra vissa självständiga uppdrag. Rent formellt hade C. 1703 blivit registrator vid utrikesexpeditionen och 1705 referendariesekreterare vid finska expeditionen för att 1708 slutligen bli sekreterare vid finska, ingermanlänska och livländska expeditionen. Vid Poltava föll Cederhielm i rysk fångenskap, vilket säkert är den "Herrens dom" som Brunner låter sin "Karl XII" hänvisa till. Nu hör dock till saken att kungen, principiell motståndare till personliga utväxlingar som han var, likväl särskilt intresserade sig för en utväxling av 4 män - Piper, Rehnskiöld, Düben och Cederhielm. Denna kom dock aldrig till stånd, men man ser att den verklige Karl XII inte hade den minsta tanke på någon slags "Herrens dom" i avseende på Cederhielm.  

För övrigt kan det kanske vara av visst intresse att påpeka att när C. långt senare i sin försvarsskrift behandlade sin tjänstgöring i Karl XII:s kansli så betonade han att till kungen gick det alltid att utan risk för missnöje framföra ett ärligt och uppriktigt råd, även om detta inte gick i samma riktning som Karl XII:s egna tankar (Svenskt biografiskt lexikon, Bd 8, s. 22). Ett förvisso sent avlämnat omdöme i en pressad situation, som dock styrks av ett mycket uppriktigt hållet brev som Cederhielm hösten 1709 skrev till kungen i Turkiet.

Än en gång har det visat sig att den verklige Karl XII hade få likheter med den högst besynnerlige huvudpersonen i Brunners Carolus Rex

Hur är det då med det citerade brevet? Jo, det är från den 1 mars 1701, d.v.s. drygt tre månader yngre än det sammanhang som det här plockas in i. För detta, se Karolinska krigares dagböcker VIII, s. 170 f.

Sidan 177: Sparre vill besöka stabsmedikus Skragge.  

I så fall hade Sparre hamnat på galen sida Östersjön, Samuel Skragge var vid den här tiden fullt upptagen med sitt stora projekt - uppbyggnaden av Sätra Brunn i Västmanland där S. var provinsialläkare. Se t.ex. Elisabeth Manséns Ett paradis på jorden, s. 201 ff.

 Sidan 178: Förvisso var jag ingen skonsam Gustav Adolf.  

Det här är ganska intressant. Brunners tes är synbarligen den att Karl XII utmärkte sig på något speciellt sätt, i avseende på sättet att föra krig. Vintern 1612 bröt Gustav II Adolf, då för övrigt nästan lika gammal som Karl XII var vid Narva, in i norra Skåne. Om detta berättade han själv i ett brev till kusinen hertig Johan av Östergötland: "Wij låthe E:K:tt wette, att Wij och hafue waritt inne uthi Skåne, och thet störste deelen afbrendt, så att till 24 kyrckiosockner sampt och Whe stadh (Vä) är uthi aska, och hafue Wij dher till inthet mootstånd haft, anten af ryttere eller footfolck, uthan grasseratt, sköflatt, brendt och ihiälslagitt aldeeles efter wår eigen willie". Sommaren 1611 hade Gustav Adolf erövrat Kristianopel, vilket utmynnat i ett blodbad. Som kålsupare betraktade var 16- och 1700-talets fältherrar säkert ungefär lika goda, oavsett nationalitet. Om Karl XII, liksom om Gustav Adolf, kan man säkert säga att han kunde vara hård och obarmhärtig när han ville, men också skonsam och ädelmodig om han hellre ville det. Däremot kan man möjligen säga att Gustav Adolf som person var betydligt mer temperamentsfull. Hans vrede kunde vara häftig och vid enstaka tillfällen utmynna i ren oförsonlighet, som i fallet med kammarherren Erik Rålamb och dennes fullständigt oskyldige far, som avsattes från sitt ämbete. Liknande episoder letar man förgäves efter när det gäller Karl XII, den under uppehållet i Turkiet i onåd fallne Anders Lagercrona blev helt enkelt bara hemskickad, utan att drabbas av vidare efterräkningar. Om häftiga ord från Gustav Adolfs sida finns många vittnesmål, dylikt saknas nästan helt i avseende på Karl XII.   

Sidan 179: De döda livgardesofficerarna grävs upp och förs på likvagn till staden för att kansliet upptäckt att det skulle gå att tjäna pengar.  

Uppgiften säkert ur Laidre, som skriver så här: "Dagen före avfärden hölls en begravningsceremoni i svenska kyrkan för de fallna livgardesofficerarna. Soldaterna begravdes vanligtvis där de hittades eller man grävde en gemensam grav åt de sina. Men officerarnas sista viloläger var oftast närmsta kyrka. Man sörjde i regel väl för liken efter högtstående personer. Detta gjordes inte så mycket av vördnad för de döda utan mer för att familjerna kunde tänkas betala för att få hem kvarlevorna." 

Nåväl, genom Olof Stiernhööks dagbok vet vi vilka som begravdes den här dagen. Det var kaptenerna Carl Sparre, Johan F. Bonde och Åke Ulfsparre, löjtnant Herman Bonde, fänrik Gustaf Tibou samt underofficerarna Bergen och Nils Bergenhielm. För deras begravning utbetalades från fältkassan 440 daler silvermynt, se Kungl. Svea livgardes historia, Bd IV, s. 377 f. Det förefaller alltså som det var lite si och så med den externa finansieringen i just det här fallet. I själva verket torde Brunner, oavsiktligt eller ej, ha missförstått Laidre. Det Laidre avser är ett generellt bruk, inte någon slags uppfinning av Karl XII:s kansli. Dessutom tolkar jag nog ordalydelsen så att Laidre med "högtstående personer" avser högre officerare, inte officerare i gemen.  

Sidan 179: Man ville inte kuva detta folk, ej heller lägga deras länder under sig. Man ville ej ha det ty det tillhörde hundarna.  

Nja, det här låter väl inte helt trovärdigt. Källa, tack. 

Sidan 179: I svenskt våld hade råkat generalkommissarien Dolgorukij, generalfälttygmästaren Artjilovitj, kronprinsen av Imeretien, general Trubetskoj... 

Här bör då påpekas att herr generalfälttygmästaren Artjilovitj och kronprinsen av Imeretien var en och samma person, den som på sidan 171 kallades "Artsjelou" och där angavs vara 11 år - vilket han ju inte var. Vad är Brunners källa? Jo, se här:

Adelsköld, Claes, Karl den tolfte och svenskarne. Del 1. - Stockholm, 1902. - S. 59

Brunner (2005), s. 179-180.

I svenskt våld råkade ej mindre än sex ryska generaler: generalkommissarien Jakob Federowitsch Dolgorucki,

I svenskt våld hade råkat generalkommissarien Dolgorukij,

generalfälttygmästaren Alexander Artschilowitsch,

generalfälttygmästaren Artjilovitj,

zarewitsch (kronprins) af Imeretien,

kronprinsen av Imeretien

general Iwan Trubezkoi,

general Trubetskoj

infanterigeneralerna Awtonom Golowin och Adam Weide,

infanterigeneralerna Golowin och Weide

generalmajor Iwan Buturlin;

generalmajor Buturlin,

åtta öfverstar: von Blomberg, Evanitzki, v. Delden, Jakob Gordon, Alexander Achintoul Gordon, som sedermera skrifvit Peter den stores historia, Gulitz, Westhoff och Lefort;

vidare åtta överstar,

fem majorer,

fem majorer

ett tjugotal kaptener, däribland F. W. von Friesen, den svenska släktens med samma namn stamfader;

tjugo kaptener,

elfva löjtnanter och fänrikar;

elva löjtnanter och fänrikar,

en hop sergeanter, fyrverkare och bombardärer, bland dem nederländaren Petrus de Wet, med all sannolikhet en av den tappre boergeneralens förfäder;

en hop sergeanter, bombardärer,

sist tsarens lifmedikus jämte flera läkare och apotekare,

tsarens livmedikus, läkare, apotekare,

tsarens kammartjänare m.fl.

tsarens alla kammartjänare med många fler.

Säga vad man vill om Claes Adelsköld, men någon person i Karl XII:s samtid var han inte. Hade Brunner hållit sig till Laidre hade han inte behövt göra det här misstaget.

Sidan 181: General Cronhiort ödelägger 1 500 byar och dödade onödigt folk. 

Här skulle jag bra gärna vilja veta vem som talar om "onödigt folk." I själva verket stack man på svensk sida inte under stol med vad som hände under dessa raider. I den officiella Posttidningen kunde man t.ex. om ett sådant tillfälle läsa att allt manfolk slagits ihjäl, medan kvinnor och barn skonats. Krigföringen var grym på båda sidor och även civilbefolkningen deltog i strövtågen över gränsen. Man får nog se de här infallen som dels en form av skoningslöst gränsskydd, dels som repressalier för ryska härjningar före slaget vid Narva.

Sedan har det här myntet två sidor. Å ena sidan genomfördes förvisso härjningar inne i närbelägna delar av Ryssland, även om man kan ifrågasätta antalet brända byar. 1 500 byar är väldigt mycket och att bränna så många skulle rimligen ha tagit flera veckor. I den källa Fryxell hänvisar till står dessutom 1 000 hus, vilket är en helt annan sak. Den 4 februari 1701 skrev Cronhiort till Karl XII och berättade att ingermanländska bönder gjort ett infall i Ryssland, skövlat och bränt. Cronhiort meddelade att han förbjudit vidare sådana expeditioner och frågade om inte bönderna borde straffas. På brevet finns en påteckning där det sägs att kungen "vill hafva dhem fritt lämnat att häria och bränna i Rysslandh dhet mästa dhe kan", daterat Lais 12/2 1701. Å andra sidan utfärdade Karl XII den 3 december 1700 ett skyddsbrev för invånarna i Ryssland där det sades att inget ont skulle hända dem om de stannade i sina hem och godvilligt lämnade kontributioner. I april 1701 meddelades Spens att allt vidare brännande i Ryssland skulle inställas. Adlerfelt skriver om Stenbocks expedition att den var en repressalie för ryska härjningar i Livland, vilket väl ter sig rätt sannolikt. För om svenskarna planerade att följa upp segern vid Narva genom en inmarsch i Ryssland på våren 1701 var de knappast intresserade av att förstöra de områden genom vilka en sådan marsch skulle gå, helst ville man ju försörja sin armé på fiendens bekostnad.  

Det ska tilläggas att dessa uppgifter är ett utomordentligt tydligt exempel på att Brunner har använt den första upplagan av Fryxell:

Brunner (2005), s. 181 Fryxell, A., Berättelser ur svenska historien. D. 21. - Stockholm, 1856. - S. 135 f. Fryxell, A., Berättelser ur svenska historien. D. 21. - Nationalupplagan. - Stockholm, 1902. - S. 122 f. Adlerfelt, G., Karl XII:s krigsföretag. - Stockholm, 1918. - S. 61
"Även general Cronhiort kommenderade jag med en armé att försvara gränsen mot härjande ryssar. Denne oskadliggjorde stödpunkterna och bröt sedan in på ryskt område, ödelade 1.500 byar, dödade många men det mesta blott onödigt folk såsom landets barn och åldringar. Bytena blev skrala." "På ett enda ströftåg i slutet af Mars skall Schlippenbach hafva uppbränt öfver tusen rysska byar; Kronhiort under loppet af Februari månad likaledes ej mindre än 1 500;" "Tre veckor därefter, eller den 29 januari, inberättade Cronhjort - och det med skrytande ordalag -, att han uppbränt öfver 1,000 ryska gårdar..."

"På ett enda ströftåg i slutet af mars skall Schlippenbach hafva uppbränt öfver tusen byar; * Cronhjort torde under hela tiden hafva lagt i aska dubbla antalet, kanske än flera.

* Quelques milliers de maisons. Adlerfeld, s., 119

 

 


"Lätt Schlipenbach återigen uthur Marienbourg gå uth ett parti af 170 hästar, hwilka till att giffwa desto större skräck, brände öffwer 1000 huus och kommo tillbakars."

Sidan 181-182: Stenbock gör ett misstag och få känna av kungens missnöje och senare hans vrede.   

Om detta inte vore så dumt skulle det vara komiskt intill obetalbarhet. Av samtliga de officerare som gick ut i kriget med Karl XII 1700 kom knappast någon att få en mer glänsande karriär än Magnus Stenbock, som på 5 år avancerade från vanlig överste till general, kungligt råd och guvernör i Skåne. Kungens brev till Stenbock från de här åren innehåller skämtsamma anspelningar på Stenbocks särskilda position som upptågsmakare, i ett från december 1702 heter det: "Effter dhet är nu seent, så sluter iagh Måns Lurifax". Ett par dagar senare avslutar Karl XII ett annat brev med: "Och iagh blifver Mons pani-Lurifacos". Den som söker likartade uttryckssätt i kungliga brev till någon annan person utanför familjekretsen lär få leta förgäves. Stenbocks brev hem är också goda vittnesbörd om den stora kungliga nåden, erövrade dyrbarheter av de mest varierande slag finner vägen hem till den väntande hustrun. I december 1703 skriver Stenbock om hur Karl XII skänkt honom 10 000 riksdaler, höjt hans lön och överhuvudtaget är "helt nådig", något Stenbock inte försummar att tacka Gud för.

"Dock skulle Stenbock senare känna av min vrede så mycket värre" - det är fullständigt bisarrt och är bara ännu ett exempel på den avgrundsdjupa skillnad som finns mellan den höggradigt egendomlige huvudpersonen i Carolus Rex och den verklige historiske gestalt som denne säges föreställa. Som sagt, Carolus Rex  borde ha försetts med en varningstext som informerade läsaren om att bokens Karl XII inte ska förväxlas med den historiske Karl XII. För när Brunner ur källorna har lyckats få till den här bilden av förhållandet mellan Karl XII och Stenbock - då har han gjort en verklig prestation. En viss hornbeprydd potentats mytomspunna Bibeltolkningsförmåga står sig sannerligen slätt i jämförelse.  

Sidan 182: Karl XII vill inte besöka Wesenberg, Reval, Pernau och Dorpat på grund av faran av att han ska gå vilse bland de omfattande ämbetsverken och förvaltningarna, vilka omfattar hela kvarter.  

Säga vad man vill om den tidens statsförvaltning, men den var verkligen inte lika omfattande som dagens. I Dorpat fanns en hovrätt, i Reval satt generalguvernören över Estland och sedan var det i stort sett slut med förvaltningar. I Eesti rahvastiku ajalugu aastani 1712 ger Heldur Palli en del befolkningsiffror för baltiska städer. I Reval bodde år 1688 11 000, i Narva (1695) 3 000, i Dorpat (1695) 2 000, i Pernau (1695) 1 600-2 000, i Fellin (1695) 550 och i Wesenberg (1695) 400. Motsvarande siffra för Stockholm var ca 57 000, se Städernas folkmängd och tillväxt, s. 119. Karl XII hittade utmärkt i Stockholm med 57 000 invånare, varför skulle han villa bort sig bland Wesenbergs 400? Dessutom lär han ha varit utrustad med ett rätt gott lokalsinne, hans långa ritt från Turkiet till Stralsund gick ju synnerligen raskt undan och under kriget i Polen red han både kors och tvärs ett otal gånger. 

Kan man våga gissa att det här var tänkt som ett Aspergerstyrkande "bevis"? 

Sidan 183: Kungen städar "bussarnas" kasern, kontrollerar kamningen och undervisar remsmidaren i hur denne ska göra sitt arbete.  

Själva städandet och persedelvården har Brunner hämtat från Laidre, där dock utan kunglig medverkan. Naturligtvis undervisade inte Karl XII "remsmidaren" (som förstås ska vara remsnidaren) i dennes yrke, skulle inte en sådan yrkesman ha känt till hur man skötte remtyg som utsatts för väta? 

Sidan 183: Kungen hoppar i halmbalarna på juldagen. 

En halmbal torde förutsätta existensen av någon form av maskin som binder halmen, sådana lär inte ha funnits 1700. Sedan är det också så att muntrationerna skildras i ett brev från Axel Sparre, inte i någon slags officiell bulletin, se Quennerstedts Ur Carl XII:s levnad I, s. 34. Något nedhoppande från matbordet nämns förstås inte där, likt Quennerstedt dristar jag mig att förmoda att Sparres tal om lekar och danser i julhalmen avser just lekar och danser i julhalmen.  

Sidan 183: Det läses Panegyrikus över Carolus Rex av den andlige vältalaren Petrus Jansonius från Lund.  

I verkligheten var Jansonius östgöte som studerat i Uppsala. 1703 blev han häradshövding i Hälsingland. Titeln på hans verk är: " En kort panegyricus öfwer then stora och oförlikliga hans kongl. may:tz wår allernådigste herres och konungs, konung Carls then XII. igenom Gudz hielp erhåldna seger..". För övrigt tvivlar jag på att det lästes i Lais i januari 1701, i den långa titeln sägs att verket framfördes på riddarhuset 6/2 samma år.  

Sidan 184: Salig Maj:ts brorson, pfalzgreven Adolf Johan, dör liksom hovpredikant Arosenius och Bleckert Wachtmeister. 

Nja, här blir det lite förvirrande. Om "salig Maj:t" avser Karl X Gustav är jag med, Adolf Johan d.y. var ju son till dennes bror Adolf Johan d.ä.  "Arosenius" hette dock i verkligheten Erik Aronius (1664-1701). Wachtmeister dog däremot inte alls i Lais utan i Reval, efter att ha gjort inspektionsresor i Estland. Livmedikus "Rothleben" bör f.ö. kallas "Rothlöben", se Riddarhusets stamtavlor på CD-ROM. R. avled f.ö. först den 28 februari, varför det är märkligt att stoppa in hans dödsfall i början av januari. Ja, Wachtmeister avled den 30 april, se Riddarhusets stamtavlor på CD-ROM. Och när vi ändå är igång så kan det vara värt att nämna att Adolf Johan d.y. dog den 25 februari, se Svenskt biografiskt lexikon, del 1, s. 217.

Sidan 184: Farsoten bortrycker 270 dalkarlar och 400 västmanlänningar.  

Det här är åter ett typiskt fall av hur Brunner gått till väga. Här har han lämnat den fasta mark som Laidres arbete utgör och gått tillbaka till Fryxell som redovisar den här uppgiften i del 21, s. 126. Som källa för Fryxell har ett danskt diplomatbrev från 16 mars 1701 fungerat. Naturligtvis hade denne danske sagesman ingen förstahandskännedom om saken och kan också misstänkas för att ha skarvat en smula för den allt annat en svenskvänliga regeringen i Köpenhamn. Om man tittar konkret på dessa båda regementen så omfattade båda i fulltaligt skick 1 200 man i ledet. Dalregementet fick i maj 1701 270 man i ersättning, men det var alltså för såväl Narvafälttåget som för avgången i vinterkvarteren. Dalregementet hade i slaget vid Narva förlorat 55 man i döda och 121 i sårade. Siffran för avgången under vinterkvarteren måste alltså justeras ned. Enligt Karl XII på slagfältet, del 2, s. 363 var Västmanlands regemente våren 1701 859 man starkt. I slaget vid Narva hade 92 man stupat och 197 sårats. Redan siffran 859 vittnar tydligt om att avgången inte kan ha varit 400, man startade ju från 1 200.  

Sidan 184: Till våren var blott en tredjedel av hären i tjänstbart skick.  

Också detta är ganska typiskt Brunner. Fryxell skriver: "och vid vårens ankomst var icke hälften, några säga blott en tredjedel, af soldaterna och blott en ringa del av hästarna i tjänstbart skick." Naturligtvis väljer Brunner den lägre siffran. Av ovan nämnda siffror framgår att det är felaktigt. Ett annat belysande exempel är Livgardet, där det finns ordentliga siffror i Kungl. Svea Livgardes historia, del IV, s. 379. Där framgår att under oktober och november 1700 avled ca 10 i månaden av sjukdomar, under december-halva mars dog ca 19 i månaden och från andra halvan av mars till slutet av maj dog 27 man i månaden. Den 16 mars 1701 var vakansernas antal bland manskapet 256, av vilka ca 210 hade stupat i strid eller dött av sjukdomar. Till dessa 210 ska sedan läggas 67 som dog till och med maj månads utgång. Den sammanlagda avgången i döda, inkluderande slaget vid Narva där gardet förlorade 120 man, var alltså ca 280 av en total styrka på 1 800 man.

Detta visar ånyo hur Brunners envetna trohet mot Fryxell, som ju Strindberg satte mycket högt, ständigt leder honom på villospår. Det går helt enkelt inte att bygga en redogörelse för svenska arméns förluster i vinterkvarteren på en dansk diplomats brev, särskilt inte som det finns verkligt detaljerade undersökningar att konsultera. Undersökningar som inte bygger på rykten och lösa påståenden utan på en analys av ännu bevarat källmaterial.  

Sidan 184-185: Karl XII vägrar underteckna hjälpframställningar som inte talar om hans egen storhet och styrka. Det påstås från Stockholm att Narva skulle klarat sig utan Karl XII:s ankomst och att nöden raskt skulle ha besegrat ryssarna.

Detta är ett intressant ämne som Gustaf Jonasson belyser på ett utmärkt sätt i sin avhandling Karl XII och hans rådgivare, s. 202 ff. Kanslikollegiums linje var att det gällde att handla raskt efter segern vid Narva, innan de länder som var formellt skyldiga att lämna hjälp hann förklara att det var tydligt att Sverige klarade sig utmärkt på egen hand. Därför skulle man, enligt Kanslikollegiums åsikt, antedatera hjälpframställningarna så mycket som möjligt och påstå att de varit på väg länge på grund av den dåliga postgången. I det förslag som uppgjordes för brev till svenska envoyéerna i Haag och London instruerades dessa att framhålla Sveriges svåra läge och hur stort hjälpbehovet var. Likartade brev författades för sändning till andra svenska diplomater.

Men så hände något under fältkansliets behandling av de uppsatta förslagen. Nästan alla hänvisningar till Sveriges trängda läge ströks och istället betonades de olika makternas fördragsmässiga skyldigheter att komma till Sveriges hjälp.  

Samma förändring ägde rum i avseende på de latinska skrivelser som innehöll Karl XII:s personliga notifikation om segern vid Narva och krav om hjälp. Enligt kollegiets koncept hade Narvas läge varit så kritiskt att den lilla svenska armén närmast i desperation hade tvingats gå till anfall mot den vida starkare motståndaren, för om man väntat skulle det ha varit ute med staden och Sverige hade kanske till och med förlorat kriget innan någon hjälp hade hunnit komma från vänligt sinnade länder. Men, skrev kollegiet i sitt koncept, genom Guds hjälp hade Narva befriats och man hade vunnit tid för att få över förstärkningar och få den högst nödvändiga hjälpen från andra makter.  

Allt detta ströks i fältkansliet. Kvar fanns bara talet om fiendens lömska överfall och begäran att de fördragsmässigt bundna nationerna skulle ge den hjälp de har förbundit sig att ge.

Vad är då förklaringen? Jo, den ger Cederhielm i det brev som Brunner citerar ett stycke ur. Kungen hade deklarerat att han inte kunde tillåta att det talades om att det varit ute med Narva om han inte anlänt. Narva hade, menade Karl XII, kunnat klara sig ändå. Inte heller borde man framställa segern som ett resultat av en desperat attack, man hade kunnat vänta ett tag och ändå besegrat ryssarna.

 Karl XII:s egen linje var alltså närmast exakt direkt motsatt den Brunner tillskriver honom. Det var Karl XII, inte Kanslikollegium, som menade att Narva hade kunnat klara sig hans hjälp förutan. Det var Kanslikollegium som ville betona hur absolut nödvändigt anfallet hade varit, medan kungen ville framhålla att ryssarna hade kunnat besegras även om man hade väntat med anfallet. Det är faktiskt, rent konkret, Karl XII som vill nedvärdera sin egen insats i sammanhanget.  

Summa summarum: Brunner ger här en skildring som är nästan tvärtemot den riktiga. Detta gör han av allt att döma fast han utnyttjat Jonassons arbete. Brunner vet alltså att det han skriver är inkorrekt, men ändå skriver han det och till råga på allt går han sedan ut och hävdar att svensk historieskrivning måste revideras.   

Sidan 185: Överstelöjtnanten Brandt erövrar nära 1 000 sädesloft råg.  

Det var ett högst egenartat rymdmått. Varifrån kommer detta? Jo, det kommer från Adlerfelts Karl XII:s krigsföretag 1700-1706, s. 59 där det talas om "1000 loff råg". Loff eller snarare "loof" är ett gammalt baltiskt spannmålsmått, i Estland tydligen drygt 42 liter och i Livland drygt 68, enligt Nordisk familjeboks klassiska "uggleupplaga".  

Sidan 185: Dahlberg skickar superintendent Brandt. 

Ur Fryxell (1902), 21 s. 153. Uppgiften bygger tydligen på ett danskt diplomatbrev. Den dragna värjan lyser dock med sin frånvaro hos Fryxell. 

Sidan 185-186: Kardinalprimasen skriver ett brev till de polska ständerna vari han förklarar August ovärdig kronan. Republiken och Polens konstitution ville ha honom avsatt. Brevet anländer till Karl XII 28/1 1701. Kungen missnöjd, vägrar godkänna brevet.  

En något egendomlig historia, kan man tycka. Kardinalen vill ha August avsatt och skickar ett brev om detta till ständerna i Polen. Tydligen skickar han också ett kopia till Karl XII, som missnöjd vägrar godkänna det. På vilket sätt skulle Karl XII behöva godkänna ett brev mellan kardinalen och Polens företrädare? Ett brev som dessutom tydligen redan hade skickats till adressaten. Förklaringen är enkel, precis som i föregående fall har Brunner vänt verkligheten upp och ner, se Jonasson s. 237 f.  

I själva verket handlade detta om ett initiativ sannolikt taget av Samuel Åkerhielm. Två brevkoncept uppsattes, det ena riktat till kardinalprimasen och republiken, det andra endast till den förstnämnde. I dessa sökte man driva in en kil mellan republiken och August genom att försäkra att på svensk sida ansågs det att republiken varit helt ovetande om Augusts planer mot Riga. August var alltså uppenbart opålitlig och det skulle inte kunna klandras av någon om republiken fann August ovärdig tronen. Bakom breven skymtar den gamla tanken att genom vänliga ord och tillmötesgående hindra att republiken gjorde gemensam sak med August.

Förslagen godkändes dock ej av Karl XII. Det är på baksidan av brevet till kardinalprimasen och republiken som Karl XII skrivit sin förkastelsedom - "det hölls vara för lindrigt". Kungen ville inte, precis som i fallet med de främmande makterna, uppträda som en tiggare. Det var han som hade rätten på sin sida och eftersom republiken inte hade svarat på en tidigare framställning av den 14 mars 1700 skulle det uppfattas som räddhåga att försöka på nytt igen. Bollen låg helt enkelt hos republiken, det var den som hade att agera gentemot August och gentemot Sverige.

För andra gången på en och samma sida har Brunner alltså, av allt att döma fullt medvetet, vänt verkligheten upp och ner. Allt för att stärka sitt budskap och för att ge den "sanna" bilden av Karl XII. Kan sanningen uppenbaras genom att verkligheten vänds bak och fram, ut och in, upp och ner?  

Sidan 186: Aftonen efter älgjakten hålls en stor fest med Stenbocks opera som underhållning. 

August Quennerstedt ägnar ett kapitel i sin bok Ur Carl XII:s lefnad åt tiden i Lais. Han citerar på s. 40 f. (del 1) en dikt av Stenbock om jakten i fråga. Där framgår att det handlade om harjakt.  

Sidan 187: På Riddarhuset läses Erland Ekewalls opus Fröjderop... 

Den korrekta titeln är: Frögde-roop, öfwer den härliga och i manna minne oförlijklige stoore vnder- och högprijswärde victoria, som den stormächtigste och segersamme nordiska konungen Carl den XII. Swerjes, Göthes och Wendes konung med Gudz hielp erhållit öfwer : tzarens stoora krigzmacht, för staden Narva den 20. novemb. anno 1700. Det förefaller mig något osäkert om denna verkligen lästes på Riddarhuset. Jansonius verk, se ovan, lästes uppenbarligen där.

Uppgiften kommer från Axel Strindbergs Bondenöd och stormaktsdröm. Ytterligare likheter går att observera:

Brunner (2005), s. 187 Strindberg, Axel, Bondenöd och stormaktsdröm. - Stockholm, 1937. - S. 339
"I Riddarhuset lästes Erland Ekewalls opus Fröjderop över den härliga och i mannaminne oförlikneliga stora victoria som Carolus Rex med Guds hjälp erhållit, där i detalj visades, vilket jag själv även kunnat iakttaga, hur Israels historia i Egypten upprepat sig vid staden Narva, hur konungen av Sverige, i Mose klädnad, jublat åt de tusende dränkta." "Mest systematiskt gick måhända E. P. Ekewall till väga: (Fröjderop över den härliga och i mannaminne oförliknelige store victoria som Karl XII med Guds hjälp erhållit för staden Narva). Hans opus upplästes på riddarhuset, och dettas medlemmar torde i själva verket slagits av häpnad över hur i detalj Israels historia upprepat sig i karolinska hävder."

Man noterar särskilt hur återgivningen av titeln nästan exakt följer Strindberg och samtidigt kraftigt skiljer sig från den verkliga.

Sidan 187: Syster Ulrika meddelar att hovdamerna bildat militärt förband.  

Nu var Ulrika Eleonora endast 13 år gammal, den krigiska systern var istället Hedvig Sophia och brevet var alltså från henne. För detta se t.ex. Hattons Charles XII of Sweden s. 162. 

Sidan 187: Kungen besvarar brevet.  

Kungens brev var förvisso till Ulrika Eleonora, men det var alltså inte något svarsbrev på Hedvig Sophias brev.  

Sidan 187-189: Det citerade brevet.  

Här har vi då samma fenomen igen. Brunner markerar med kursiv stil att han citerar ett brev, men i verkligheten gör han inte det. I det här fallet är datering och hälsningsfras korrekt, men därefter saknas tre långa meningar med kungens ursäkter för att han inte skrivit på länge, nyårshälsningar etc. Sedan följer han originalet relativt nära ända till meningen som behandlar Cronhiort. Där står det i originalet så här: "På Ingermanlandska sidan har Cronhiort med dhet nya uprättade folket ur Finlandh varit inne i Rysslandh och brendt up något.". "1000 byar" har Brunner alltså lagt till alldeles själv.  

Sedan följs originalet nära till och med "matkar". Därefter avslutas egentligen originalbrevet (Konung Karl XII:s egenhändiga bref, s. 40-41). Brunner har istället plockat in ett stycke ur ett annat brev, skrivet den 26 februari 1701 (ibid. s. 42-43). Detta brev har i sin tur förlorat sin inledning. Sedan är underskriften rumphuggen alternativt omplockad, kungen skrev naturligtvis "underdånigsta tienare och broder", inte tvärtom. Sedan kommer då i Brunners version ett P.S. Det hör då till det första brevet, fast det är också rumphugget.

Det hela är naturligtvis ytterst egendomligt. Brunner plockar bitar ur två olika brev, sätter ihop dem lite som det passar honom, skär bort och lägger till. Och kursiverar sedan alltsammans för att det ska se ut som ett citat. Varför "1 000 byar" kommit in behöver man förstås inte fundera länge över. Det är klart att om Karl XII talar om att Cronhiort bränt ”något" och han sedan specificerar detta med "1 000 byar" så framstår kungen som en riktigt monster utan sinne för proportioner. För övrigt står det 1 000 hus i Cronhiorts brev, se Handlingar till upplysande af Finlands öden under det stora nordiska kriget, s. 11. 

Ska man kalla det "kreativ citeringsteknik"? Brunner är fil. dr. i litteraturvetenskap, i sådana sammanhang lär inte den här tekniken vare sig läras ut eller godkännas.  

Sidan 190: Av de professorer som flytt från svenska universitetet i Dorpat fanns två kvar, en av dem Olof Hermelin.

Universitetet hade 1699 flyttats till Pernau. De flesta professorerna hade flytt vid krigsutbrottet, men två hade stannat kvar - teologiprofessorn Olaus Moberg och historieprofessorn Sven Cameen, adlad Caménhielm (1658-1708), se Laidre, s. 125.

Sidan 189-190: Olof Hermelin anställs som sekreterare vid kansliets tyska expedition.  

Hermelins sekreterarfullmakt expedierades i september 1701. Enligt Riddarhusets stamtavlor på CD-ROM är den daterad 11/9 1701, d.v.s. drygt 6 månader efter de händelser som beskrivs på på föregående och följande sidor.  

Sidan 190: Kungen superar med Hermelin som klargör hur man ska förhandla.  

Hermelin hade varit professor i Dorpat, men lämnade staden redan 1698, se Olssons avhandling om Hermelin s. 149 f. Hermelin var därefter verksam som rikshistoriograf i Stockholm, främst med uppgift att skriva texten till Suecia antiqua et hodierna, se Olsson s. 156 ff. Dock sysslade Hermelin i Stockholm också med författande av stridsskrifter. Detta ledde till att han uppmärksammades på högsta ort och kallades till fältkansliet. Den 28 december 1701 lämnade han Stockholm, se Olsson s. 166. Han anlände till kungens högkvarter kring 10/3 1702, alltså ca 1 år efter att de här nämnda supéerna skulle ha ägt rum. Till yttermera visso var Hermelin inte utrikespolitiskt skolad, han förefaller tvärtom ha varit starkt medveten om sina inledningsvis bristfälliga kunskaper i ämnet, se Olsson 360.  

Scenen är alltså omöjlig, både av rent geografiska skäl som av innehållsmässiga. Hermelin var i Sverige och behärskade dessutom inte det ämne han sägs ha undervisat kungen i.  

Sidan 191: Schlippenbach marscherar mot Isburski och bränner över 1 000 byar, 128 svenskar stupar. Cronhiort bränner 1 500 byar.  

I fallet Schlippenbach var det tydligen enbart ett mindre avdelning på 200 man som gick in i Ryssland från Marienburg, se Adlerfelt s. 61. Följaktligen kan inte 128 ha stupat. Inmarschen gick av stapeln den 20 februari, på sidan 190 är det dock mitten av mars. Cronhiorts brännande är av allt att döma samma som förekom på sidan 181, eftersom det även där handlade om 1 500 byar. Som nämndes i det sammanhanget står i källan "hus", vilket är en helt annan sak. Här har siffran av allt att döma dubblerats, eftersom samma incident dyker upp vid två olika tillfällen. Jämför också noten till sidan 181.

Sidan 191: Spens återvänder efter att ha bränt och dödat allt i sin väg.  

Detta tycks avse ett tåg som Adlerfelt daterar till 5 mars 1701. Där talas enbart om bränning. 

Sidan 191: Kungen filosoferar runt att den fattigaste befolkningen måste offras.  

Torde vara svårt att belägga just den vinklingen. 

Sidan 191: Gardeskaptenen Stiernhöök har roat sig något för mycket med jungfruarna Palnbach. Kungen får rapport om detta den 10 mars.

Stiernhöök kallar dem för "Palmbach" i sin dagbok. Att S. skulle ha tagit sig väl stora friheter är förstås möjligt, men saknar stöd i hans dagbok. Att kungen skulle behöva grubbla länge på frågan ter sig något svårbegripligt, det hela skulle varit ett helt rutinmässigt fall av lägersmål, för vilket straffsatsen fanns angiven i krigsartiklarnas paragraf  90. 

Sidan 191-192: Striden om snöfästningen. Middag med supa och fruntimmer 

Gick av stapeln 7/3 1701. Kronologiskt blir det lite egendomligt då det nyss var den 10 mars. Det förefaller som någon kan ha dödats i samband med skådespelet/övningen, men att kungen skulle ha inspekterat dem efteråt är förstås helt fiktivt, liksom inslaget av fruntimmer.  

Sidan 192: August föreslår plötsligt förmånliga fredsvillkor.  

Här blir det åter lite egendomligt eftersom mötet i Birze avhandlades på sidan 189 och där överenskom August och Peter att fortsätta kriget med alla krafter, se t.ex. Brulin, s. 166 f. I Brunners version är ju kungen dessutom fullt informerad om alla delar i deras avtal, varför det vore synnerligen logiskt av honom att reagera med misstänksamhet på Augusts anbud. Uppgiften härrör ur Fryxell (1902) 21, s. 153-154 och bygger på franska diplomatbrev.  

Sidan 192: Kagg får avsked den 15 mars 1701.  

Enligt hans egen dagbok hände detta 19/3.  

Sidan 192: Himlafenomenet. 

Stiernhöök berättar om 3 + 3 solar med en stor ring runt de första, solringar och regnbågar. Mot aftonen visade sig också en halvmåne. Adlerfelt nämner det dubbla flätade monogrammet, men konstaterar torrt att det "haffwer sine naturlige orsaker".

Sidan 193: Planerna på att anfall mot Arkhangelsk. 

Ett utmärkt exempel på hur stor roll Fryxell har spelat:

Brunner (2005), s. 193 Fryxell, A., Berättelser ur svenska historien. D. 22. - Stockholm, 1856. - S. 4 f.
"Kapten Sittman från staden Wasa gjorde mig uppmärksam på att Rysslands enda sjöhandelsförbindelse med västliga Europa var Archangelsk. "Första förslaget kom från en innevånare i staden Wasa.
Sittman erbjöd sig ivrigt att i spetsen för traktens lantfolk tåga genom ödemarkerna ditopp och bränna staden. Denne erböd sig, att i spetsen för traktens landtfolk tåga genom ödemarkerna österut och söka öfverrumpla den rysska hamnen.
Jag lämnade honom genast behövliga vapen. Karl lyssnade härtill och lemnade mannen behöfliga vapen.
Även Stuart ville komma år Archangelsk och menade att 12.000 svenskar på smärre örlogsfartyg och finska skärbåtar skulle färdas på Neva förbi Nöteborg upp i Ladoga och därifrån genom Svirfloden in i Onega och sedermera landvägen till Soma i Vita havet. Men planen öfvergafs för en annan, som ådrog sig mer uppmärksamhet. Den kom från generalmajor Stuart och var af följande innehåll. 10 till 12,000 svenskar skulle på smärre örlogsfartyg och finska skärbåtar färdas genom Newa opp i Ladoga och derifrån genom Swirfloden in i Onega till denna insjös nordligaste punkt Powenez; sedermera landvägen upp till Soma vid Hvita hafvet.
Där skulle några krigsfartyg utgångna från Göteborg möta, inskeppa och överföra trupperna till Archangelsk. Der skulle från Göteborg några krigsfartyg möta samt inskeppa och till Arkangel öfverföra svenskarna."
Planen var storartad.  
Jag befallde omedelbart att från Göteborg sända en flotta "I Mars 1701 befallde nämligen Karl, att från Göteborg skulle en mindre flotta afgå till Arkangel och der
Ankommen till Archangelsk skulle de uppbränna staden, saltverken, varvet, förråden, fartygen, samt på krigsmannasätt och med Guds bistånd borttaga, fånga, nederslå och förstöra allt. uppbränna staden, varfvet, förråder och fartyg, samt på krigsmannasätt borttaga, fånga och nederslå och förstöra allt, hvad de nådde; hvilket man hoppades kunna genom Guds bistånd förrättas."

Sidan 193: Kungen läser i Gustaf Adolfs bönbok och kommenterar sin farfaders oböjlighet.  

Gustav II Adolf var som bekant inte Karl XII:s farfar.

 

(Under arbete)

© Bengt Nilsson
benni@bibl.liu.se

Senast uppdaterad: 2006-10-16